A Simple Key For เกจวัดแรงดัน Unveiled

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง * แบบฟอร์มนี้สำหรับส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์และการบริการเท่านั้น หากต้องการสอบถามหรือขอข้อมูล โปรด คลิกติดต่อที่นี่ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เกจ์วัดอุณหูภูมิแบบเข็ม

ชนิด ประเภทรูตื้น ล้างค่าการค้นหา

·มีหลายขนาด ง่ายต่อการกำหนดค่า เคส และช่วง ความดัน เพื่อการเลือกใช้

กระดาษทรายกลมหนามเตย ไม่มีรู สีเหลือง

ชื่อที่ใช้เข้าระบบหรือรห้สผ่านไม่ถูกต้อง ขอราคา / สั่งซื้อ

การวัดความหนาฟิล์มเปียก ในระหว่างการใช้งาน จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขและปรับทันที เพราะการแก้ไขฟิล์มที่แห้งหรืออบด้วยสารเคมีแล้วจะมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องใช้แรงงานเพิ่ม อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของฟิล์ม และอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการยึดเกาะและความสมบูรณ์ของระบบการเคลือบ

เฟืองด้านในทำจากเหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน

            อุปกรณ์กันตก - อุปกรณ์บีบจับเชือก

แป้นรองเครื่องขัดกระดาษทราย (ชนิดหลังตุ๊กแก)

ชุดเชื่อมแก๊ส เกจวัดแรงดัน 300 psi ชุดตัดแก๊ส ชุดเผาแก๊ส

ระบบควบคุม หลักการควบคุมทางอุตสาหกรรม

หน้าปัดและเข็มชี้วัดอุณหภูมิ ทำจากอลูมิเนียม

เปรียบเทียบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *